จดหมายข่าว 2555


HOME  

English

โปรแกรมบัญชีเงินเดือนและแฟ้มประวัติพนักงาน อ่านรายละเอียด... 

 โปรแกรม PayDay รุ่นล่าสุดที่สามารถ Download ได้ในขณะนี้ คือ v7.08.69

  
โปรแกรม PayDay เป็น 1 ใน 5 บริษัทแรก ที่ได้รับการตรวจสอบและผ่านการรับรอง
'มาตราฐานซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (Payroll)' HR Standard ในระดับ Platinum


เข้าร่วมโครงการ Buy Thai First ของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
ติดตราสัญญลักษณ์ Software Yes
  
เนื้อหาบางส่วนของ Web Site นี้ จะเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่ Log In ด้วย UserID ที่ได้รับจากทางบริษัทเท่านั้น
ผู้ใช้งานทั่วไปที่ประสงค์จะดูข้อมูลบางส่วน ให้ 'ขอ User ID' ในหน้า  'Log In'

- File Box -
     กล่องข้อความส่วนตัว      xxx Bytes / xxxx Bytes
Log In ด้วย UserID/Password เพื่อใช้งาน Private Storage ของท่าน
- News Update -
     ข่าวสารทั่วไป      ข่าวสารภาษีอากรและงานบุคคล
ประกาศ !!! หยุดทำการในช่วงวันขึ้นปีใหม่ 2561
ระบบโทรศัพท์ขัดข้องชั่วคราว
น่ารักตั้งแต่แรกเจอ...'ฉันรักเธอ เหมือนเคย'
ประกาศ 7 เขตพื้นที่พิษสุนัขบ้าระบาดชั่วคราว
โหลดเก็บไว้ในความทรงจำ “ส.ค.ส.พระราชทาน” ความละเอียดสูงเท่าต้นฉบับ
มท.แจ้งแนวทางปฏิบัติต่อสถานบริการช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพ
"วิษณุ"ยันโรดแมปยังเดินหน้าเหมือนเดิม- ครม.เตรียมถกงานพระบรมศพ
ประกาศเรื่องทดสอบระบบ Web Site ช่วงต้นเดือน ตุลาคม 2559
Thailand Software Fair 2016 - Digital Business Transformation
เทเลแอกเซส เข้าร่วมโครงการ ลุ้นโชค ลุ้นรถ
ครม.ไฟเขียวลดหย่อนภาษีกินเที่ยวช่วงสงกรานต์ 9-17 เม.ย.นี้
ประกาศวันหยุดทำการช่วงวันขึ้นปีใหม่ 2559 ตั้งแต่วันอังคารที่ 28/12/2558 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3/012559
ภงด.91 ปี 2560 มาแล้วนะครับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปี 2560
Update ภงด.91 ปี 2558
ซื่อของใช้ส่วนตัว หักลดหย่อนได้ 15,000 บาท ระหว่าง 25-31 ธันวาคม 2558
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๖๓) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ลย.01)
สปส. เตือนผู้ประกันตนมาตรา 39 ส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากจ่ายสมทบไม่ครบถ้วน/ล่าช้า อาจถูกตัดสิทธิ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
  ดูรายการทั้งหมด...    ดูรายการทั้งหมด... 

Home | Log In | User Profile | Users | Contact Us | Products | PayDay | PimForm | TVM | Support | Live Support | Download | Join Us | Links | Newsletters